Seminarium Central European Startups Day w Londynie

Eksperci Berry Fish po raz kolejny zostali zaproszeni do udziału w seminarium “Central European Startups Day” w Londynie.

Seminarium jest organizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów nowych technologii: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Indywidualne prezentacje firm z Polski, Węgier, Czech i Słowacji umożliwiły przedstawienie ich oferty gronu potencjalnych inwestoróworaz przedstawicieli akceleratorów i instytucji finansowych, zainteresowanych zainwestowaniem w te firmy.