Konferencja “Promoting the Polish Professional and Entrepreneurial Contribution to the UK”.

Dyrektor marketingu Berry Fish Ltd. Marcin Stojak bierze udział w konferencji “Promoting the Polish Professional and Entrepreneurial Contribution to the UK” w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu (Commitee Room 14).

Wydarzenie jest organizowane przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie z udziałem JE ambasadora Arkadego Rzegockiego, przedstawicieli Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, członków parlamentu oraz młodych polskich przedsiębiorców i profesjonalistów pracujących w Londyńskim City.

Perspektywa wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej nie przekreśla znaczenia Londynu jako jednego z najważniejszych centrów finansowych Świata a także miejsca, w którym polskie firmy moga pozyskać partnerów, ekspertyzę i fundusze w planowanej ekspansji zagranicznej.

Dla wzajemnych relacji gospodarczych ważne jest także podkreśłanie wkładu, jaki wnoszą polscy profesjonaliści i przedsiębiorcy w rozwój brytyjskiej ekonomii.