Przemysł spożywczy

Nowoczesny marketing dla branży spożywczej.

Systematyczny wzrost produkcji od 2003 i ekspansja na rynki zagraniczne to najkrótsza charakterystyka polskiej branży spożywczej. Przemysł spożywczy w Polsce jest jedną z branż, które odniosły największy sukces od czasu transformacji ustrojowej. Firmy z sektora spożywczego coraz powszechniej korzystają także z nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Nowoczesne technologie marketingowe wsparciem dla branży spożywczej.

Polscy producenci i eksporterzy żywności coraz częściej uwzględniają nowoczesne technologie w swojej strategii. Dzięki temu badanie rynku, dotarcie do kontrahentów i konsumentów, analiza zwrotu z inwestycji może być teraz dużo szybsze i tańsze.

Kondycja branży

Wartość sprzedaży sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce stanowi ponad 6 % PKB. Branża spożywcza w Polsce zatrudnia 402 tys. osób, czyli ok. 16 % zatrudnionych w przemyśle. (1) Największy udział w przemyśle spożywczym ma przetwórstwo mięsa – ok. 22 %. O połowę mniejszy udział mają branża mleczarska – ok. 12 % oraz napojów alkoholowych – ok. 10%. Znaczącą pozycję w polskim przemyśle spożywczym mają branża owocowo-warzywna, piekarska i ciastkarska, których udział wynosi od 5,9% do 7,4% wartości produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego. W latach 2003-2016 polski eksport rolno-spożywczy wzrósł sześciokrotnie – z 4 mld euro do ponad 24 mld euro (dla porównania w 2014 r., kiedy Rosja wprowadziła embargo eksport wyniósł prawie 22 mln EUR). W rezultacie Polska zajmuje ósme miejsce wśród najważniejszych eksporterów żywności Unii Europejskiej a wartość salda w handlu żywnością na poziomie ponad 7 mld euro daje nam trzecie miejsce wśród dziesięciu krajów Unii Europejskiej posiadających dodatnie saldo tej wymiany. Firmy z branży spożywczej coraz chętniej sięgają po zaawansowane techniki marketingowe zarówno w kraju jaki w planach ekspansji zagranicznej.

Branża spożywcza docenia potencjał rynków zagranicznych

W 2017 r. eksport żywności wzrósł o 12 proc. W porównaniu z 2016 r. wartość eksportu wzrosła o 12 proc. do 27,3 mld euro. Oznacza to kontynuację rosnącego trendu w handlu zagranicznym. Polski handel rolno-spożywczy koncentruje się od wielu lat przede wszystkim na rynku Unii Europejskiej, gdzie w 2016 roku sprzedano towary o wartości prawie 20 mld euro. Stanowiło to ponad 80% całej zagranicznej sprzedaży polskiej żywności. Do największych odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych należały: Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Francja, Włochy, Holandia, Słowacja oraz Węgry. Polscy producenci żywności są coraz bardziej konkurencyjni na Unijnym rynku, ale widza potrzebę dalszej dywersyfikacji kierunków eksportu. Istotne wydają się tutaj zwłaszcza rynki krajów Azji, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk.

Nie tylko Europa

Polscy producenci i eksporterzy żywności aktywnie poszukują rynków zbytu dla swoich produktów nie tylko wśród sąsiadów czy krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale także na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej, Azji i Afryce. W efekcie tych działań wzrósł eksport między innymi do Tanzanii, Kenii, Sudanu oraz do Egiptu. Na kontynencie azjatyckim wzrósł eksport do Korei, Indonezji oraz Wietnamu. Znacząco, bo o około trzydzieści procent wzrosła sprzedaż do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Spośród państw Bliskiego Wschodu odnotowano wzrost wartości eksportu do Izraela oraz Jordanii.

Co mówią nasi klienci?

Z przyjemnością wystawiamy referencje firmie Berry Fish Ltd. Z agencją współpracowaliśmy przy tworzeniu witryny internetowej naszej marki Rapso oraz prowadzeniu kompleksowej kampanii promocyjnej tej marki. Witryna przygotowana została w oparciu o zlecone firmie badania rynku a ogólnopolska kampania promocyjna przeprowadzona przy użyciu wyszukiwarki Google, banerów i specjalnie założonego kanału YouTube. Kampania zrealizowała zakładane cele, które były czytelnie i regularnie raportowane. Mogliśmy liczyć na profesjonalną poradę i pomoc ze strony agencji, z którą współpracę polecamy.

Marek Kapturzak

National Field Sales Manager VOG Polska Sp. z o.o.

 • vog
 • Nutrica
 • Lactima
 • Danone
 • Wosana

Wsparcie na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Eksperci Berry Fish od blisko dekady współpracują z markami z branży spożywczej z Polski, Danii i Wielkiej Brytanii. Nasze doświadczenie i praktyczna znajomość rynków zagranicznych pozwalają zbudować dla państwa unikalną na polskim rynku ofertę. Obejmuje między innymi:

Badania rynków zagranicznych

Współpracujemy z czołowymi ośrodkami i firmami analitycznymi w Europie a nasi własni eksperci posiadają wieloletnie doswiadczenie w prowadzeniu badań w zakresie:

 • Wolumenu i wartości sprzedaży
 • Analizy otoczenia konkurencyjnego
 • Struktury dystrybucji
 • Identyfikacji potencjalnych partnerów i dystrybutorów
 • Analizy otoczenie prawnego

Przygotowanie strategii internetowej

 • Analiza zapytań internetowych
 • Analiza zasięgu i rozpoznawalności marki
 • Analiza zasięgu i rozpoznawalności marek konkurentów
 • Badanie trendów zapytań
 • Identyfikacja portali branżowych na wybranym rynku
 • Analiza kosztów promocji
 • Przygotowanie planu promocji z wyszczególnieniem mediów, kanałów promocji, budżetów

Budowę stron internetowych dla sektora spożyczego

Sprawna witryna internetowa jest jednym z najważniejszych elementów w strategii sprzedaży każdej firmy. Stuktura i treść stron tworzonych dla naszych partnerów jest oparta o badania rynku i badania zapytań w Internecie. Dzięki temu moga być Państwo pewni, że Wasi potencjalni kontrahenci i klienci łatwo do nich trafią i odnajdą na nich odpowiedzi na swoje pytania. Stawiamy duży nacisk na to, aby Państwa witryna była skutecznym narzędziem sprzedaży w Polsce i za granicą. Uważamy, że mierzalność jest warunkiem skuteczności. Dlatego już przy budowie witryny konfigurujemy dla Państwa mierzenie kluczowych zachowań klientów jak np. wysyłka zapytań, telefony do firmy albo pobrania katalogów. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą budowy witryn internetowych.

Kampanie kierowane do konsumentów (B2C)

Bardzo często kampanii informacyjnej wśród dystrybutorów towarzyszy kampania wśród konsumentów. Zbudowanie zasięgu i rozpoznawalności marki a następnie pozytywnych skojarzeń i zaangażowania to niezbędne etapy prowadzące do generowania sprzedaży. Oferujemy:

 • Kampanie w Google
 • Pozycjonowanie witryny w Polsce i za granicą
 • Kampanie na portalach dla konsumentów w Polsce i za granicą
 • Kampanie video i banerowe na YouTube
 • Kampanie w media Społecznościowe (Facebook, Instagram)

Kampanie kierowane do kontrahentów (B2B)

 • Kampanie banerowe na portalach branżowych w Polsce lub za granicą
 • Kampanie na portalu LinkedIn
 • Wsparcie na targach branżowych w Polsce i za granicą
 • Identyfikacja firm odwiedzających Państwa witrynę
 • Kampanie Public Relations za granicą


Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w zakresie planowania i wdrażania strategii marketingowej w branży spożywczej w Polsce lub za granicą, prosimy o kontakt.

Ostatnie Projekty